Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej
10. Sympozjum, 28 listopada 2013 r., Warszawa
Zgłoś uczestnictwo

Data i miejsce 

28.11.2013, godz. 9-17 

Politechnika Warszawska
Audytorium Centralne   w  Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa
 

Aktualności

Z uwagi na duze zainteresowanie Sympozjum KRABa musimy ograniczyć  dalsze przyjmowanie zgłoszen do osób, które będę prezentować wyniki projektów EU na sesjach plakatowych oraz do pracownikow naukowych PW.

Przepraszamy wszystkie pozostałe osoby zainteresowane projektami i zapraszamy na następne Sympozjum KRABa w maju 2014, dokładna informacja będzie podana nawww.krab.edu.pl.
 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Politechniki Warszawskiej udział w Sympozjum jest bezpłatny.  

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji:

- dotyczacych współpracy nauka -gospodarka w Programie Horyzont 2020   

- dotyczących realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE

Tytuły refratów prosimy przesyłac do 14 listopada 2013.  Z uwagi na ograniczoną  ograniczoną ilość miejsc w przypadku dużej  ilości zgłoszeń o przyjęciu na Sympozjum może decydować kolejność rejestracji.

X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) 

 

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w X Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.   

Sympozjum
odbędzie się w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa  w dniu 28 listopada 2013, w godz 9-17. Sympozjum jest imprezą towarzyszącą II Konwencji Badań i i Innowacji - "Czas na rozwój polskich technologii - od VII Programu Ramowego do Horyzontu 2020".  http://www.kpk.gov.pl/konwencja2013 

Tematyka Sympozjum obejmie m.in: 

1. Informacje o nowym   Programie Ramowym UE  na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020. 
2. Przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE 

O narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych, które będą startować w konkursach  Programu  HORYZONT 2020 opowie  prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie Sympozjum  przewidziane są   wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiebiorców,  którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE. Oprócz wykładów odbędą się sesje plakatowe, serdecznie zapraszam do zgłaszania tytułów plakatów do prezentacji na sesjach.     

Zgłoszenia uczestników  przyjmujemy do dnia 14 listopada 2013.   Ilość miejsc ograniczona !
 

Serdecznie zapraszamy !

prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Partnerzy